4. Výtvarná kultura antického Říma, její předpoklady a dědictví

[z vypracovaných otázek]

Etruskové

městské státy

vrchol kolem 500 BC

zpracování kovů

Vlčice kapitolská

hrobky napodobující obytný dům

malby z hrobek v Tarquinii

Řím

založen 753 BC Romulem a Remem

  • římská republika
  • římské císařství

Caesar zavražděn 31 – konec republiky

Diokleciánovy lázně

paláce: - Palatinum, Řím - Diokleciánův palác, Split - Hadriánova vila, Tivoli - Neronův zlatý dům, Řím

Gardský akvadukt, jižní Francie


Řím, 1.–4. st. AD [5]

[z Gombricha]

  • Etruskové
  • římská republika
  • římské císařství

Stavební inženýrství

  • silnice
  • akvadukty
  • veřejné lázně

vynález oblouku

Koloseum (80 AD)
první podlaží dórské, druhé ionské, třetí korintské

Pantheon (130 AD)

vítězné oblouky
Tibériův vítězný oblouk (Orange, 37 AD)
věrné portréty
Císař Vespasianus (70 AD)

: nelichotivý portrét

sloupy na vychválení vítězných tažení
Traiánův sloup (Řím, 114)

: vítězství v Dácii