5. Umění raného a rozvitého středověku

[z vypracovaných otázek]

Křesťanská antika

katakomby podél Via Apia

Bazilika sv. Petra v Římě (326 AD)


Řím a Byzanc, 5.–13. st. [6]

[z Gombricha]

 • roku 311 AD přijal císař Konstantin křesťanství
 • roku 313 AD – Edikt Milánský: zrovnoprávnění křesťanství

Kostely

Nešlo stavit podle Římských chrámů, protože v těch byly jen malé svatyně. Obřady se konaly venku.

Proto byly vzorem baziliky, což byly
krytá tržiště a soudní síně

velká podlouhlá místnost s užšími po stranách – “lodě”

nakonci půlkruhová “apsida”

bazilika S. Apollinare in Classe, Ravenna (530 AD)

Jak zdobit baziliky?

Sochy rozhodně ne, to jsou jasné modly.

Na obrazy byly rozdílné názory na východě a na západě.

Západní církev

Papež Řehoř Veliký (6. st. AD) říká, že jsou v pořádku, protože pomáhají šířit učení.

Zázrak s chleby a rybami, mozaika z baziliky S. Apollinare Nuovo, Ravenna (520)
zobrazeno pouze to podstatné

Kristus se kouká na nás, na věřící, protože nás nasytí.

Ravenna

Bazilika S. Apollinare Nuovo Bazilika S. Apollinare in Classe mauzoleum Gally Placidie kostel S. Vitale

Stavební inženýrství

 • silnice
 • akvadukty
 • veřejné lázně

vynález oblouku

Koloseum (80 AD)
první podlaží dórské, druhé ionské, třetí korintské

Pantheon (130 AD)

vítězné oblouky
Tibériův vítězný oblouk (Orange, 37 AD)
věrné portréty
Císař Vespasianus (70 AD)

: nelichotivý portrét

sloupy na vychválení vítězných tažení
Traiánův sloup (Řím, 114)

: vítězství v Dácii

Východní církev

Roku 745 všechno náboženské umění zakázáno.

Ikonoklasté ničí všechny obrazy.

Naopak opačný proud považuje obrazy dokonce za svaté.

Tento názor pak vítězí, obrazy v kostelech nejsou pouhé iluze. Nejde zobrazit jen tak nějakou matku s dítětem, musí to posvátné zobrazení – “ikona”, posvěcený typ.

Byzantský umělec se musel řídit přísnými pravidly.

Tím napomáhali zachovat řeckou tradici.

Symboly se až do konce říše příliš nezmění.

Ruské ikony dodnes navazují na díla Byzantských umělců.

Trůnící madona s dítětem (Konstantinopol, 1280)

Panna Maria s Kristem a světci, apsida katedrály v Monreale (Sicílie, 1190)


[z vypracovaných otázek]

Hagia Sofia (chrám boží moudrosti), Istanbul, 537 AD

Hagia Eiréné

kostel sv. Marka, Benátky

katedrála sv. Sofie, Kyjev


Židé

[z Gombricha]

Vytváření podob zakázáno.

Mojžíš dobývající vody ze skály (256 AD)
plošné, primitivní

Šlo o názorné připomínání události.

Kristus se sv. Petrem a Pavlem (Řím, 359 AD)
podle Řeckého vzoru

podpírá je Bůh jako Atlas

Tři mládenci v peci ohnivé (Řím, 3. st. AD)
Nebylo třeba drama, stačilo, když bude výjev rozpoznatelný.

jasnost a jednoduchost převažuje nad ideály věrného napodobování

podobizna veřejného činitele v Afrodisiasu (400 AD)
rychlá, nepřesná, netrpělivá socha

ale intezivní výraz


Islám

[z Gombricha]

Skalní chrám v Jeruzalémě, 691 AD


Islám, 2.–13. st. [7]

[z Gombricha]

Islám se rozšířil v 7. a 8. st.

Zcela zakazuje zobrazování lidské podoby.

Ornamenty – arabesky

Perský koberec (1600)

Lví dvůr, Alhambra – islámský palác (Granada, 1377)

Ilustrace

Později začali být méně přísní v interpretaci zákazu zobrazování postav.

Od 14. st. ilustrace romancí, příběhů a legend.
Perský princ Humay se seznamuje s čínskou princeznou – zahradní výjev za měsíčního světla (1450)

Ještě méně nápodoby reality než v Byzanci – žádná perspektivní zkratka, světlo, stín, nebo stavba těla.

Postavy rozeseté po papíře, aby vytvořily ornament – tvoří velký soulad s knihou.

Čína, 2.–13. st.

[z Gombricha]

Brzy vynikli v litectví bronzu.

pohřební zvyky podobné Egyptu

Výjevy v pohřebních komorách

Přijetí – reliéf z hrobky (Čína, 150 AD)

Ladné křivky

Okřídlený lev na cestě k hrobce prince Sie Siou u Nankingu (500 AD)

Ilustrované knižní svitky

“Považovali umění za prostředek, jímž lze lidem připomínat velké příklady ctnosti zlatého věku minulosti.”
Podobně jako Řehoř Veliký.
Manžel napomínající manželku, Ku Kchai-č’ (406 AD)
Záměrem je ponaučení.

znázornění pohybu, není strnulé, zvlněné linie

Buddhismus

Hlava Lohana z glazované sochy (1000 AD)
velmi realistická socha

Číňané jsou první, kteří nepovažují malování obrazů za podřadnou činnost.

Méně vyprávějí příběhy, více je pomůckou pro meditaci

V hlubokém zamyšlení studují, jak malovat jednotlivé motivy, cestují, zaznamenávají prožitky.

Krajinomalby 12. a 13. st. na hedvábných svitcích.

Krajina po dešti, Kao-K’o-Kung (1300)

Tři ryby v rybníku, Liou Chai (1400)

Jak se soustředili na několik motivů, byl postupně každý tah štětce prozkoumán. Ke změně došlo až při styku se západním uměním.

Japonsko

Osvojilo si čínské umění.


Předrománské umění

[z vypracovaných otázek]

Francká říše

majordomus Karel Martell v roce 732 porazil Araby u Poitiers

Karel Veliký (768–814)

Po jeho smrti říše rozdělena na východo a západofranckou.

Karlovci vymřeli v 9. st. a vládu převzali Kapetovci.

baptiserium v Poitiers

baptiserium v Aix

Tempietto langobardo v Cividale

knižní malba


Karolinské a otonské umění, 6.–11. st. [8]

[z Gombricha]

Od 400 do 800 AD doba stěhování národů.

Po raně křesťanské éře následuje doba temna, asi do 1000 AD.
Nazývá se tak kvůli staletím migrace a válek, ale i protože o ní moc nevíme.

Nerozvinul se jednotný sloh.

Přes Evropu se přehnaly různé germánské kmeny – Gótové, Vandalové, Sasové, Dánové, Vikingové.

Složité vzory

oblíbené mezi “barbarskými” kmeny

Zobrazování je prostředkem kouzelnictví, vymítání zlých duchů.

Vyřezané dračí lodě Vikingů – před příjezdem do přístavy museli sundat výzdobu, aby nevystrašili obyvatele.

Hlava draka, Oseberg (Norsko, 820 AD)

Napodobování dřevěných budov

Mniši a misionáři v Anglii a Irsku využívají tradice severských řemeslníků a napodobují jejich dřevěné budovy-

Kostel All Saints, Earls Barton (Northamptonshire, 1000 AD)
raně románská věž

Rukopisy

v 7. a 8. st

Lindisfarnský evangeliář (Anglie, 700 AD)
kříž z bohatých, propletených vzorů
Sv. Lukáš, z evangelistáře (750 AD)
postava jako obrazec sestavený z různých lidských tvarů podle příkladu staré bible, kterou umělec našel

Karel Veliký

Křísí dovednosti římské řemeslné dovednosti.

Kostel, Cáchy (805 AD)
věrná kopie kostela v Ravenně
Matouš píše Evangelium (800, 830 AD)
Dvě verze – každá napodobuje vzor jinak.

Středověký umělec maluje to, co cítí – oproti Egypťanovi, který maluje to, co ví, a Řekovi, který maluje to, co vidí.

Evangeliář Otty III. – Kristus myjící nohy apoštolům (1000 AD)
Nebylo nutné zobrazovat nic, co by odpoutalo pozornost od hlavního motivy, jako třeba místnost, ve které se to odehrává.

Jde o zvěstování boží pokory. Nezáleží na tom, že umyvadlo je křivé.

paláce

 • Cáchy
 • Ingelheim
 • Nijmegen

kaple v Geminy-des-Prés

klášter v St. Gallen, Švýcarsko

Hledání srozumitelnosti

“Obraz může pro negramotné vyvolat to, co písmo vykoná pro ty, kdo umění číst.” – Řehoř Veliký

Adam a Eva po pádu – bronzová vrata katedrály, Hildesheim (1015)
Proporce postav nejsou přesné, ale mluví jejich gesta.
Tapisérie z Bayeux – král Harold skládá přísahu Vilémovi z Normandie (1080)
Bitva u Hastingsu, 1066

Kreslí jako dítě, ale vypráví epický příběh pomocí úsporných prostředků se soustředěním přesně na to, co je důležité.


Otónská renesance

[z vypracovaných otázek]

Německo

Saská dynastie

Ota I, II, III

spojenci církve – zakládají arcibiskupství, biskupství, kláštery

kostel sv. Cyriaka v Gernrode

kovolitecké práce z huti v Hildesheimu

nástěnné malby v kostele sv. Jiří v Oberzell, ostrov na Bodamském jezeře


Románská epocha, 12. století [9]

[z Gombricha]

Normané přinesli do Anglie vyvinutý stavební sloh.

Kostel

Většinou jediná kamenná budova ve vesnici. Ve srovnání s okolními staveními byl ohromující.

Všichni se tam scházeli, orientační bod.

Jedna hlavní a dvě boční lodě, nebo obohaceno – křížový půdorys apod.

Románský kostel:

 • kulatý oblouk
 • masivní pilíře

kostel, Murbach (Alsasko, 1160)

Klenba

valená – vyžadovala velké množství kamenů křížová – průnik dvou valených kleneb žebrová – menší množství kamene, první použití v Toskánsku

katedrála, Durham (1128)

Sochy

Průčelí kostela sv. Trofima, Arles (1180)
Kristus, symboly čtyř apoštolů, řady figur

Detaily

Gloucesterský svícen (1113)

Reiner van Huy – mosazná křtitelnice, kostel sv. Bartoloměje, Liège (Belgie, 1118)

Iluminované rukopisy

Švábský evangelistář – Zvěstování (1150)
dvě strnulé postavy a snášející se Anděl
německý kalendář – sv. Gereon, Willimarus a Havel a Umučení sv. Voršily (1200)
Psaní pomocí obrázků – návrat k jednoduššímu znázorňování dává volnost s možnostmi kompozice.

hororový výjev uťatých hlav

Muž s mečem a muž s lukem umístění částečně mimo rámeček obrazu útočí na světici uprostřed.

Okna katedrál

katedrála v Kolíně n. R. – Ryba vyhazuje Jonáše na souš (1280)


[z vypracovaných otázek]

klášter v Cluny, Burgundsko
vzor

Itálie

Benátky – vliv Byzance

Toskánsko – fasády vykládané různobarevným mramorem
baptiserium ve Florencii

S. Miniato al Monte nad Florencií

Verona – vchody kryté stříškou

Sicílie – prvky byzantské, arabské a normanské

Německo

možství věží a věžiček – Mohuč, Špýr, Worms

Hrady a věže

Tower, Londýn

Wartburg, Německo

Mosty

Avignon

Regensburg

Opevnění

Carcassonne

Sochařství

Pisano – vrata katedrály v Pise

Malířství

kostel St. Savin-sur-Gartempe, Francie


České země v raném středověku

[z Akademických dějin umění]

 • Sámova říše (623–658)
 • Velká Morava (9. st.)

Velká Morava

 • Mikulčice
 • Staré Město u Uherského hradiště
 • Sady u Uherského Hradiště
 • Modrá
 • Pohansko
 • Děvín
První křesťanské kostely:
kostel sv. Klimenta, Levý Hradec

kostel P. Marie, Pražský hrad


Nejstarší Slované

přelom 5. a 6. st. AD

nádoby pražského typu (Praha-Bubeneč, 7. st. AD)

Rozpad avarského kaganátu v podunají uspíšil rozmach Slovanů.

Slované se mísili s Avary.

Postupné osvojování antického dědictví vrcholí velkomoravským obdobím v 9. st.

Avaři se nebyli schopni přizpůsobovat tolik jako Slovani a další kmeny bývalých římských provincií.

opevněná hradiště

V 8. st. se pod křesťanským vlivem upouští od spalování mrtvých.

Velkomoravská architektura

796 – porážka Avarů

Hned poté započala misijní činnost.

Velkomoravská společnost žila celkem samostatně pod volnou nadvládou Franků.

Mojmír I.

1. dvouapsidová rotunda, Mikulčice (9. st.)
nejstarší křesťanská stavba v našich zemích 2. kostel sv. Jana Křtitele, Modrá (u Velehradu, 9. st.) 3. dvojí kostel P. Marie a sv. Petra v, Uherské Hradiště-Sady (9. st.) 4. rotunda sv. Michala, Staré Město (9. st.) 5. trojlodní kostel s apsidou v Mikulčicích 6. další kostely v Mikulčicích

Románský sloh

[z vypracovaných otázek]

 • Praha
 • Vyšehrad
 • Pražský hrad
Kláštery
Břevnov

Strahov

Románské kostely
Přední Kopanina

Dolní Chabry

Kyje

Prosek

Starý Plzenec

Rotundy
Řip

Budeč

rotunda sv. Kateřiny, Znojmo

Kláštery
Doksany

Osek

Milevsko

Plasy

Kladruby

Rajhrad

/Louka

Velehrad

Hrady
Přimda

Roudnice

Cheb

Sochařství

portál kostela sv. Prokopa v Záhoří

okna paláce v Olomouci

sochařská výzdoba kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory

Malířství

nástěnné malby v kostele v Rovné u Stříbné Skalice

malby v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě


[z Akademických dějin umění]

Románská architektura v Čechách

kostel sv. Klimenta, Levý Hradec
první kamenná svatyně v Čechách

rotunda a kostel P. Marie, Budeč

rotunda sv. Petra, Starý Plzenec (dříve hrad Plzeň)

Pražský hrad

kníže Bořivoj
Přenesl sem své sídlo, když Čechy ještě nebyly sjednocené.

kostel sv. Marie

kníže Václav I. (zavražděn 935)
rotunda sv. Víta

bazilika sv. Jiří

V té době byl na Pražském hradě dále jen dřevěný knížecí palác.

přestavba rotundy v r. 1039

biskupská bazilika (1060)

kamenná hradba (1135)

benediktinské kláštery

 • Břevnov (993)
 • Ostrov u Davle (999)
 • Kladruby (1115)
 • Postoloprty

bazilika sv. Václava, Stará Boleslav (1046)

sázavský klášter

rotundy v Praze

 1. sv. Víta, viz výše, zaniklá
 2. rotunda sv. Martina, Vyšehrad (konec 11. st.)
 3. rotunda sv. Longina, Praha, Nové Město (konec 11. st.)
 4. rotunda svatého Kříže Menšího, Praha, St. Město (1125)

rotunda sv. Jiří, Řip (1126)

Kníže Vladislav II.

Juditin most v Praze – první kamenný most přes Vltavu

premonstrátský klášter na Strahově

bazilika kláštera premonstráterk, Doksany
významná italizující stavba

Románská architektura na Moravě

kostel P. Marie a sv. Kateřiny, Znojmo (11. st.)

biskupský dóm sv. Václava a biskupský palác, Olomouc (1100)

premonstrátský klášter, Louka (Znojmo, 1200)

cisterciácký klášter s kotelem, Velehrad (začátek 13. st.)
Přemysl Otakar

klášterní kostel, Třebíč (polovina 13. st.)

Románské sochařství

sochy a reliéfy na Juditině mostě

reprezentace českých králů

reliéfy v klášterním kostele sv. Jiří, Pražský hrad (1228)
votivní [děkovný] triptych

tympanon portálu hradní kaple na Zvíkově (1230)

Románské malířství

Knižní malba

Gumpoldova legenda o sv. Václavu (1006)
nejstarší knižní malba v českých zemích

Svatovítská apokalypsa (začátek 11. st.)

Kodex vyšehradský (před 1085)
Další z této skupiny:

Hvězdenský evangelistář (konce 11. st.)

Krakovský evangelistář (konec 11. st.)

Codex Gigas (psán a iluminován až do 13. st.)
obří rozměry

Nástěnná malba

nástěnné malby v kapli sv. Kateřiny ve Znojmě (1134)
obraz povolání Přemysla na trůn

kostel sv. Klimenta, Stará Boleslav (začátek 12. st.)

kostel sv. Jakuba, Rovná (Stříbrná Skalice, začátek 12. st.)

kostel sv. Jiří, Pražský Hrad (začátek 13. st.)
objevují se byzantizující tendence