7. Česká gotika

Gotický sloh v Českých zemích

[z Akademických dějin umění]

 • ranná – přemyslovská (13. a počátek 14. st.)
 • vrcholná – lucemburská (14. a počátek 15. st.)
 • pozdní – jagellonská (1471–1526)

Architektura

Ranná gotika

kapitulní síň v Oseku

klášter cisterciaček v Předklášteří u Tišnova

kostel benediktinského kostela v Třebíči

kostel sv. Františka při klášteře sv. Anežky v Praze

tři kostely v Jihlavě

Města
České Budějovice

Vysoké Mýto

Vrcholná gotika

kostel sv. Bartoloměje v Kolíně

farní kostel sv. Štěpána v Kouřimi

Hrady
Písek

Zvíkov

Bězděz

Křivoklát

Veveří

Buchlov

Kláštery
klášter ve Vyšším Brodě

klášter Zlatá Koruna

Karel IV

Mistr Vilém z Avignonu
kostel v Roudnici

kostel sv. Jiljí v Praze

katedrála sv. Víta
Matyáš z Arrasu

Petr Parléř

Petr Parléř – kostel sv. Bartoloměje v Kolíně

Nové Město pražské – několik kostelů

kostel sv. Apolináře a kostel Karla Velikého na Karlově

kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Krásný sloh

 • Třeboň
 • Soběslav
 • Milevsko

Radnice

 • Staroměstská radnice
 • Novoměstská radnice
 • Kadaň
 • Mělník
 • Litoměřice
 • Olomouc

Vysoké brány

 • Litoměřice
 • Polička

Hrady

 • Kostel
 • Velhartice
 • Lipnice
 • Kašperk
 • Radyně
 • Karlštejn

Václav IV.

Pražský hrad – sloupová síň

Kutná Hora

Točník

Krakovec

Husité

Tábor

Pozdní gotika

 • Jiří z Poděbrad
 • Vladislav Jagellonský

Pražský hrad – architekt Benedikt Ried a kameník Hans Spiesse

Matouš Rejsek z Prostějova – Prašná brána

Další stavby v Kutné Hoře

Švihov

Rabí

kostel sv. Mikuláše v Lounech

PernštejnovéPardubice
Soběslav

Tábor

Bechyně

Blatná

Slavonice

hrad Pernštejn

Znojemsko

Olomouc

Kroměříž

Antonín PilgramRadnice v Brně

Sochařství

Portál Porta Coeli, Tišnov-Předklášteří
velké postavy apoštolů

hlava královny “Libuše”, Znojmo

Madona Strakonická

krucifix z kostela sv. Jakub v Brně

Přemyslovský kříž, Jihlava

Mystické piety (Cheb, Jihlava, Strakonice)

Mistr Michelské Madony

Jindřich Parléř a další – Výzdoba svatovítské katedrály
bysty

Staroměstké mostecké věže

Portál kostela P. Marie před Týnem

Martin a Jiří z Kluže – Bronzová socha sv. Jiří, druhé nádvoří P. hradu

Madona krumlovská
typický krásný sloh, esovité prohnutí
Monogramista IP
mnohofigurový reliéf

Malířství

Deskové malířství

Mistr vyšebrodského oltáře – Vyšebrodský oltář, 1350
devět desek ve třech řadách
__Mistr Theodorik, 1365
dvorní malíř Karla IV., 130 deskových obrazů

Kaple sv. Kříže na Karlštejně

Mistr třeboňského oltáře – Třeboňský oltář, kostel sv. Jiljí, 1380
jeden ze zakladatelů krásného slohu

dochovaly se tři desky ze čtyř, není jasné uspořádání

citová hloubka hlavy oproti hrubým tvářím vojáků

kompozice ovládána silnou diagonálou

Mistr rajhradského oltáře

Mistr svatojiřského oltáře

Mistr litoměřického oltáře

Nástěnné malířství

Karlštejnkaple sv. Kříže
Mikuláš Wurmster ze Štrasburku

Mistr Theodorik

Mistr Osvald

Triptych Tommasa da Modeny s Madonou

fresky benediktinského kláštera v Sázavě

Knižní malba

Pasionál abatyše Kunhuty – Kolda z Koldic, Staré Brno

rozkvět za vlády Václava IV.


Gotická architektura

[z Akademických dějin umění]

Projevem vrcholného feudalismu.

Potřeba nových stavebních typů: feudální hrad, pevná tvrz, městský kostel, městské kláštery, městské domy, opevnění, radnice, tržnice, šptiály a další veřejné boduvy.

Počátky gotické architektury

Gotika přichází:

 1. uplatněním gotických detailů na románských stavbách (některé stavby mají pomalu stejné zastoupení znaků obou slohů),
 2. vzácněji vznikem staveb bez domácích kořenů.

Na obojím se vždy přímo či nepřímo podílela cisterciácká huť.

Cisterciáci

První náznaky nacházíme v lomených arkádách cisterciáckých kostelů v Oseku a Velehradu.

kláštěr cisterciaček, Předklášteří (Tišnov, Morava, polovina 13. st.)

kostel benediktinského kostela, Třebíč

Počátky ve městech jsou v Praze a Jihlavě.

klášter bl. Anežky – kostel sv. Františka a kostel sv. Salvátora, Praha (pol. 13. st.)

dominikánský kostel, Jihlava

Období Přemysla Otakara II.

Konsolidace vrcholného feudalismu.

Organizovaně šířil státní moc.

Šachovnicové řešení velkých měst

Přemysl zakládal města podle pevného urbanistického řádu.

 • České Budějovice
 • Vysoké Mýto

Ohlasy francouzské gotiky (kolem 1260)

trojlodní kostel sv. Bartoloměje, Kolín (po 1270)

farní kostel sv. Štěpána, Kouřim (po 1270)

Královské hrady

 • Písek
 • Zvíkov
 • Bezděz

Doba Václava II. a Jana Lucemburského

Stát se zotavuje po úpadku, který nastal během mezivládí po smrti Přemysla Otakara II.

Rozkvět kutnohorských stříbrných dolů a následná mincovní reforma pozvihly české krále mezi nejbohatší v Evropě.

Po roce 1290 nastává bez patrné přípravy období vrcholné gotiky.

Hmotná raná gotika se ztenčuje, zeštihlující tendence.

Kláštery

Klášter Zlatá Koruna (okolo 1300)

Klášter Vyšší Brod (okolo 1285)

 • Sedlec
 • Zbraslav
 • Osek

Města

Kutná Hora

 • Plzeň
 • Nový Bydžov

###

Staronová synagoga, Praha (okolo 1290)

kostel dominikánského kláštera, České Budějovice (okolo 1300)

Staré Město pražské

Dům U Kamenného zvonu

Fortifikace měst

Karel a Václav IV.

klášter augustiniánů-kanovníků, Roudnice (stavba záhájena 1333)
Mistr Vilém z Avignonu

kostel sv. Jakuba, Kutná Hora

Praha

 • Univerzita Karlova, 1348
 • Nové Město pražské
 • rozšířena Malá Strana
 • Hladová zeď
 • kostel sv. Jakuba

katedrála sv. Víta

Základní kámen položil Matyáš z Arrasu v roce 1344.

Po jeho smrti pokračuje od roku 1356 Petr Parléř.

###

Kostel sv. Bartoloměje, Kolín – Petr Parléř (1378)

katedrála sv. Barbory, Kutná Hora (stavba zahájena 1388)

kostel sv. Apolináře v Opatovicích, Nové Město (konec 14. st.)

kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (druh. pol. 14. st.)

kostel P. Marie před Týnem (konec 14. st.)

kostel P. Marie, Opava (druh. pol. 14. st.)

kostel sv. Jana Křtitele, Dvůr Králové

kostel N. Trojice, Kutná Hora (před 1420)

klášterní kostel sv. Jiljí, Třeboň (po 1380)

špitální kostel sv. Víta, Soběslav (před 1400)

kostel sv. Víta, Český Krumlov (1439)

Hrady

Mizí štíhlé hlásky. Střídají je velké hranolovité věže, které jsou základem hradů z této doby.

 • Okoř (1330)
 • Kost (první pol. 14. st.)
 • Lipnice (začátek 14. st.)
 • Kašperk (1356)
 • Karlštejn (1357)
 • Dívčí kámen
 • Helfenburk
 • Veveří
 • Točník

Husitská revoluce

“Umělecké energie pozdních let Václava IV. jakoby zhasla,” přehodnocena ideově a roztýlila po střední Evropě.

Po husitské revoluci doznívá jenom v nedotčených rožmberských jižních Čechách a ve velkých moravských městech.

Gotické sochařství

První

portál cisterciáckého klášterního kostela v Předklášteří (1250)

Velké figury po stranách portálu typické pro portály francouzských gotických katedrál.

Hlavy

 • hlava královen na hlavici oblouku – kostel sv. Salvátora, Praha
 • dominikánský kostel, České Budějovice
 • hlava královny Lubiše, Znojmo

Madony

Trůnící madona, Tuřany (kolem 1300)

Strakonické madona (konec 13. st.)

Krucifixy

 • Ukřižování, kostel sv. Jakuba, Brno (konec 13. st.)
 • Ukřižování, Polná (začátek 14. st.)
 • Přemyslovský kříž, Jihlava (kolem 1320)
 • Pieta, dominikánský kostel, Cheb (pol. 14. st.)

Sochy králů

Sv. Václav – Kaple sv. Václava, katedrála sv. Víta (1373) – Jindřich Parléř

Přemyslovské náhrobky

Busty

Katedrála sv. Víta:

 • busta Karla IV.,
 • busta Elišky Přemyslovny.
 • busta Václava IV..
 • busta Petra Parléře – autoportrét.

##

Zápas sv. Jiří s drakem (1373)

Počátky gotického malířství

% Konec s. 284+