9. Vrcholná renesance v Itálii a její manýristické vyznění

Vrcholná Renesance v Itálii

[z vypracovaných otázek]

Architektura

Bramante – Chrám sv. Petra ve Vatikánu
Bramanta, Michelangelo, Raffael, Antonio da Sangallo, C. Maderna

Giacomo Barozzi da Vignola, Giacomo della Porta – Il Gesù

__Andrea Palladio – Villa Rotonda u Vicenzy

__Andrea Palladio – Teatro Olympico, Vicenza

Sochařství

Michelangelo – Pieta

Michelangelo – náhrobek pro Julia II.

Michelangelo – David

figura serpentina – postoj jeho postav

Raffael Santi

Benátky

Bellini

Giorgione

Tizian

Paolo Veronese
malíř hostin

Tintoretto


Vrcholná renesance v Itálii, pozdní 15. st.

[z Gombricha]

cechy a bohaté společnosti

V 15. st. se umění tříští na různé školy, téměř každé město má svou.

Leon Baptista Alberti (1404–1472)

Dokázal nalést spojení tradičního domu a klasického (římského) tvaru, který používal Brunelleschi.

Palazzo Rucellai, Florencie (1460)
detaily na fasádě naznačují klasické tvary, aniž mění funkci budovy

různé sloupy v každém patře bere z Kolosea

kostel S. Andrea, Mantova – Alberti (1460)

Další

Lorenzo Ghilberti – Kristův křest – reliéf na křtitelnici v baptisteriu sienské katedrály (jako Donatello) (1427)
srozumitelné a umírněné, jakoby zpět ke gotice

hloubka je jen naznačena

Ghilberti je stejná generace jako Donatello.

Fra Angelico – Zvěstování – nástěnná malba v klášteře sv. Marka/ (Florencie, 1440)
přesvědčivá klenba, ale skromný hlavní motiv
Paolo Uccello – Bitva u San Romano – malovaná deska, medicejský palác (1450)
divadelní scéna, kulisy, protože nepoužívá světla a stínu, ale jen velmi přesné perspektivy

ležící postava ve velmi obtížné perspektivě

__Benozzo Gozzoli – Putování tří králů do Betléma, medicejský palác (1463)
Využívá nové objevy k ještě živějšší a veselé scéně současného života.

Gozzoli byl žák Fra Angelica.

Andrea Mantegna – Sv. Jakub odváděn na popravu, nástěnná malba, Padova (1455)
autentické oblečení a architektura z doby, kdy se poprava odehrála

monumentální perspektivní scéna vítězného oblouku

Pietro della Francesca – Konstantinův sen, kostel S. Francesco v Arezzu (1460)
modeluje světlem

anděl ve velmi obtížné perspektivě

__Antonio Pallaiuolo – Utrpení sv. Šebestiána (1475)
problém estetického rozmístění postav na obraz s prostorovou scénou
Sando Botticelli – Zrození Venuše, vila Lorenza di Pierfrancesca de’ Medici (1485)
nakládá volně s tělem a přírodou, aby dosáhl harmonické kompozice

Vrcholná renesance ve Florencii a Římě, rané 16. st.

[z Gombricha]

Města spolu soutěží o slavní umělce.

Umělecko prokazuje zakazateli laskavost, když příjme jeho zakázku.

Architektura

Architekti chtěli stavět velké volné věci, které by byly jen o formě, ale měly zakázky na věci praktické.

Donato Bramante (1444–1514)

Tempietto S. Pietro in Montorio (1502)
volněji pracuje s myšlenkami klasické architektury
návrh na nový kostel sv. Petra, Bazilika sv. Petra__ (1506–1626)
měla být gigantická kopule jako v Pantheonu

uspíšil protestantské hnutí – Luther protestoval proti způsobu jejího financování (odpustky)

i vnitřní odpor v církvi způsobil, že se v průběhu stavby od návrhu upustilo

Malířství

Leonardo da Vinci (1452–1519)

Verrochio – jezdecká socha (1479)

stěhuje se z Florencie do Milána a zpět

Poslední večeře, klášter Santa Maria delle Grazie v Miláně (1498)
Odstrčený Jidáš jediný nic neříká.
Mona Lisa (1502)
sfumato – obočí a koutky, které ukazují emoce nejsou jasné

Michelangelo Buonarroti (1475–1564)

Domenico Ghirlandaio – Narození Panny Marie (1491)
biblické příběhy v prostředí medicejů

vznětlivý

zakázka na pomníku – zrušena

Sixtinská kaple (1512)

Umírající otrok (1516)

Raffael Santi (1483–1520)

Perugino – Panna Maria se zjevuje sv. Bernardovi (1490)
stejný druh obličejů, druh krásy

milá povaha

Madona velkovévody, Palazzo Pitti (1505)
byl malířem líbezných madon
Stanze – pokoje
místnosti ve Vatikánu
Nymfa Galatea, Vila Farnesina v Římě (1514)
kompozice, ve které je každá postava vyvážena jinou

záměrně vymyšlený typ dokonalé krásy

Papež Lev X. (1518)


Vrcholná renesance v Benátkách a severní Itálii, rané 16. st.

[z Gombricha]

Architektura

Knihovna v Benátkách – Jacopo Sansovino (1536)
různé druhy sloupů jako v Koloseu, plus další sloupy navíc, balustrády, girlandy, sochy

Malířství

Giovanni Bellini – Madona se světci (1503)
barva

jednoduché ale živé uspořádání postav

Giorgione – Bouře (1508)

Tizian (1485–1576)

Madona a světci s členy rodiny Psarovy, kostal Snata Maria deei Frari, Benátky (1528)
Panna Marie není ve středu a světci jsou na schodech – to bylo téměř neslýchané.
__Mladý Angličan – portrét, Palazzo Pitti, Florencie (1540)
jednoduše, bez námahy
Papež Pavel III. s Alessandrem a Ottavie Farnese (1546)
Osnují kardinálové nějaké spiknutí?

nedokončeno

Corregio (1489–1534)

mistr světla

Svatá noc, oltářní obraz (1530)

Stropy kostelů
rozevírající se nebe

Renesance na severu – Německo, Nizozemí, rané 16. st.

[z Gombricha]

Přetvořená gotika

/Staré kancléřství v Bruggách

/Přetvořená gotika – kůr kostela St. Pierre v Caen

Albrech Dürer

z Norimberku

/Velký kus drnu

/Narození Páně
rozbité staveními

/Adam a Eva

Grünewald

/Isenheimský oltář – Ukřižování
naturalistické
/Isenheimský oltář – Vzkříšení
zářivý kristus

malinký padlý voják vzadu

Lukas Cranach

/Lukas Cranach – Odpočinek po útěku do Egypta
otevřel lidem krásu pro jejich okolí v Alpách

Albrech Altdorfer

/Albrech Altdorfer – Krajina
z Řezna

bez děje, bez člověka

/Mabuse – Sv. Lukáš maluje Pannu Marii
přehnaná prostorovost nesedí s hlavním motivem dvou sedících postav

Hieronymus Bosch

/Hieronymus Bosch – Ráj a Peklo


Manýrismus, 16. st.

[z Gombricha]

Itálie

nevěděli, jak dělat umění zajímavé, chtěli být jiní než velcí mistři

/Andrea Palladio – Villa Rotonda u Vicenzy (1550)
nesmyslnné čtyři vstupy

/F. Zuccari – okno paláce v Římě

/Cellini – slánka

Parmigianino – Madona s dlouhým krkem (1532)

Jean de Boulogne – Merkur, bronzová socha (1567)

/Tintoretto – Sv. Jiří a draka
utíkající žen v popředí
/Tintoretto – Nalezení pozůstatků sv. Marka
neuspořádaná kompozice
/El Greco – Otevírání páté pečeti (1610)
neuspořádaná kompozice jako u Tntoretta

/El Greco – Portrét bratra Hortensia Felxi Paravicina

Nizozemí a Anglie

(Shakespear)

/Hans Holbein – Panna Maria s rodinou purkmistra Meyera
problém protestantství

portréty

portrétistou Jindřicha VIII.

/Hans Holbein – Anne Cresacre, snacha Sira Thomase Mora
kresba

/Hans Holbein – Georg Gisze, německý obchodník v Londýně

/Hans Holbein – Sir Richard Southwell

/Nicholas HIlliard – portrétní miniatura
zarmoucený mladík

specializovaní malíři, žánrové obrazy

/Pieter Bruegel – Venkovská svatba (1565)

Francie

elegantní umění Celliniho typu

/Jean Goujon – Nymfy z Fontaine des Innocents (1549)


Renesance v Českých zemích

[z vypracovaných otázek]

Benedikt Ried – Okna Vladislavského sálu, Pražský hrad, 1493
nejstarší

Letohrádek královny Anny, Belveder

Letohrádek Hvězda

Lobkovický palác v Praze

Schwarzenberský palác v Praze

Zámek Český Krumlov (UNESCO)

Zámek Litomyšl (UNESCO)

Zámek Telč (UNESCO)