10. Nástup a rozvoj baroka v Itálii v 17. století

Baroko v Itálii

[z vypracovaných otázek]

Architektura

Carlo Maderna – dostavba katedrály sv. Petra ve Vatikánu

Gianlorenzo Bernini – elypsové náměstí před katedrálou sv. Petra

Borromini – San Carlo alle quattro Fontane
malý kostelík, první použití prohnutí zdí
Guarino Guarini
Turin

Sochařství

Gianlorenzo Bernini

Vidění sv. Terezie

Fontana dei Quattro Fiumi

Malířství

Carravagio – Ukřižování sv. Petra


Rané baroko, 17. st.

[z Gombricha]

Architektura

Giacomo della Porta – kostel Il Gesù, Řím (1575)
kostel jezuitů, do kterých je vkládána velká naděje, že zdolá reformaci

nový model půdorysu kostela – kříž, velká kopule, malé kaple po stranách lodi a ještě dvě větší na koncích kříže

chce se vyvarovat jednotvárnému opakování vzorů

zdvojené sloupy a pilastry

propojení prvního a druhého podlží volutou

stmelení budovy v jeden obrazec

Řím

Annibale Carracci – Panna Maria oplakává Krista, oltářní obraz (1600)
lyrický, pro rozjímání, hrůza nemá být moc vidět
Michelangelo da Caravaggio – Nevěřící Tomáš (1600)
naturalismus
Guido Reni – Svítání (Aurora), freska, palác Rospigliosi, Řím, 1613
Carraciho škola

napodobuje Raffaela

Carracci a Reni zkrášlují přírodu podle klasických soch – neoklasicismus neboli akademismus.

Francie

__Nicolas Poussin – Et in Arcadia Ego, 1655
nálada nostalgické krásy

/__Claude Lorrain – Krajina s obětí Apollónovi, 1662

Sever

Petrus Paulus Rubens (1577–1640)

dopisoval si s různými učenci

/Hlava dítěte, 1615

/__Sňatěk sv. Kateřina, skica pro velký otlářní obraz, 1628
radost, slavnostní obřadnost, hodně děje
/Alegorie požehnání míru, 1630
veselé, kypré postavy – lidé, které běžně vídal, ne antické ideály

/Vlastní podobizna, 1639

Van Dyck (1599–1641)

přetížen zakázkami, často nemaloval ani hlavu

portréty šlechtické smetánky

u Karla I.

/__Anglický král Karel I.

/Lord John a Lord Bernard Stuartovi

Diego Velázquez (1599–1660)

u Filipa IV.

naturalismus

/Selilský prodavač vody

/Papež Inocenc X.

/__Las Meninas (Dvorní dámy)
v pozadí maluje

skutečný výsek času, jako fotografie

/Španělský princ Filip Prosper
psík je mnohem méně detailní než Eyckův, o to věrněji vypadá

Vrcholné baroko v Itálii, 17. a 18. st.

[z Gombricha]

Francesco Borromini

Sant’Agnese in Agone, Piazza Navona, Řím, 1653
nezdobí jenom zdi klasickými motivy jako Porta, ale komponuje budovu z různých prvků

prohnuté zdi

San Carlo alle Quattro Fontane

Oratorio dei Filippini

Sant’ Ivo alla Sapienza

Lorenzo Bernini

teatrální výzdoba kostelů

/Portrét Constanzy Bounarelliové

Zjevení sv. Terezie, oltář v kostele Santa Maria della Vittoria, Řím, 1647
intenzita výrazu

rozevlátá drapérie

Další

Gaulli – Strop kostela Il Gesù, 1683
otevřená nebesa
/__Giovanni Battista Tiepolo – Kleopatřina hostina__, palác v Benátkách
pestré barvy, nádherné úbory
__Francesco Guardi – Pohled na kostel S. Girgio Maggiore v Benátkách, 1780
detaily pomocí skvrn