1. Klasicismus

[z vypracovaných otázek]

empír = císařský styl, za vlády Napoleona

osvícenství – Diderot, Voltaire, Rousseau, Hume, Kant, Lessing

Johann Joachim Winckelmann - zakladatel klasické archeologie

vykopávky v Pompejích

Baumgarten – vznik klasické estetiky

Architektura

Jacques-Germain Soufflot – Panthéon, Paříž

La Madeleine, Paris

Vendomský sloup – J. G. Gondouin, 1810
vítězství u Slavkova (napodobuje Trajánův)

triumfální oblouk na náměstí Etoile a Carroussel – Jean-Francois Chalgrin

Sochařství

Antonio Canova

Antická mytologie (Daidalos, Theseus, Perseus)

Idealizované podobizny Napoleona

Berthel Thorvaldsen

Umírající lev
ve skále nad vodou

Malířství

Jacque-Louis David

Přísaha Horratiů

Marat

Bonaparte překračuje Alpy

Jean-Auguste-Dominique Ingres

Pan Riviére, Paní Riviérová, Slečna Riviérová
portréty

Velká odaliska

Koupající se

Klasicismus v Českých zemích

[z vypracovaných otázek]

Josef II.

Národní obrození

Architektura

továrny, správní budovy, řetězové mosty

plovárny

Nádraží

Masarykovo nádraží

Negrelliho viadukt

Parky

Cibulka

Klamovka

Královská obora, Stromovka

Chotkovy sady

Zámky

Kačina na Kutnohorsku – Christian Friedrich Schuricht

Sochařství

náhrobky

František Xaver Lederer

náhrobky Olšany

kašna Uhelného trhu

Josef Malínský

náhrobky Olšany a Košíře

Václav Prachner

železný náhrobek biskupa Leopolda Thuna v Košířích

socha Vltavy na Mariánském náměstí

Malířství

Krajinářská škola na Akademii
Karel Postl

Antonín Mánes

Antonín Machek
portrétista
František Tkadlík
malíř náboženských a alegorických obrazů

první český ředitel Akademie

ovlivnil Mánesa

Akademie výtvarných umění v Praze

Josef Bergler
první ředitel

německý rytec


Klasicismus, pozdní 18. a rané 19. st.

[z Gombricha]

Architektura

začali si uvědomovat slohy

Palladio je sice stále vzorem, ale už se ptají, jestli to tak musí být.

“Vybírali si sloh pro své budovy, jako si my vybíráme tapety.”

Horace Walpole – Strawberry Hill, Twickenham – Walpole, Bentley a Chute, 1775
neogotická vila
Dorset House, Cheltenham – J. B. Papworth, sloh Regency, 1825
ionský sloh
John Soane – návrh venkovského domu, 1798
aplikace přísných a jednoduchých pravidel – “cvičení pro správné” využívání řeckého tvarosloví

Rezidence Monticello – Thomas Jefferson, 1806

Akademie

od vily, ve které učil Platón své žáky

Nahrazují výuku mistra.

pod královou záštitou

Ztrácí znalost, jak míchat pigment apod.

Akademie zdůrazňují význam mistrů minulosti, a tak lidé nekupují nové umění.

Na to začínají Akademie pořádat výroční výstavy svých členů.

Tam ale musí umělec zaujmout, takže často volí melodramatické motivy.

Proto všechno někteří umělci akademiemi opovrhují.

Nové náměty

Od Francouzské revoluce si najednou mohou umělci vybrat svobodně jakýkoliv námět.

John Singleton Copley – Karel I. žádá vydání pěti poslanců obviněných z vlastizrady, 1785
rekonstrukce události – přesné historické kostými a tváře

Narážel na situaci mezi Británií a její kolonií Amerikou.

Jacques Louis David (1748–1825)

oficiální umělec revoluční vlády

Zavraždění Marata, 1793
mučedník, který zemřel pro dobrou věc

Francesco Goya (1746–1828)

v portrétech něco z barvy Tiepola

panovníci jsou zobrazeni věrně, ale se všemi zápornými vlastnostmi

Skupina na balkóně, 1810

Španělský král Ferdinand VII., 1814

sny a hrozivé noční můry

Obr, lept, 1820

(Caprichos)

(Hrůzy války)