5. Symbolismus a dekadence

[z vypracovaných otázek, plus něco málo z Wikipedie (en)]

umění vycházející ze subjektivní reality

Friedrich Nietzsche

[z různých článků na toto téma]

Symbolismus vznikl ve stejné době jako psal Nietzsche – 1886.

1. Dionysiac and Apollonian principle
  • Apollo is the god of the Sun, of dreams and of reason.
  • Dionysus is the god of wine, ecstasy and intoxication.

“French Symbolist painters addressed the dark side of ancient Greece, contrasting with the decorous role models on display in the neoclassicism.”

  1. Nietzsche upozorňujě na homosexualitu a deviace v římské kultuře – Paul Verlaine a Arthur Rimbaud byli bisexuálové.

  2. “Nietzsche and the Symbolists shared the view (much influenced by Arthur Schopenhauer) that music was the highest art.”

  3. “Nietzsche picked up a negative version of the concept of decadence, which he associated with democracy, socialism, the herd mentality, and other perceived modern aberrations.”

: “The term decadence generally refers to the supposed decline of a society because of moral weakness.”

Gott ist tot – Nepotřebujeme jistoty, které nám dávalo náboženství.

Pierre Puvis de Chavannes

žák Delacroixa

dekorativní a monumentální

nástěnné malby
pařížský Panteon

Sorbonna, radnice.

Chudý rybář

Gustave Moreau

Romanticky zaměřený (proti podstatě klasicistického de Chavannes).

Mytologická a náboženská témata - všelidské symboly s věčně platným obsahem.

Stylizovaná kresba, neobvyklé osvětlení, dekorativní nádhera.

Salome

Zjevení

Orfeus

Odilon Redon

Zabýval se grafikou.

Snažil se u diváka vyvolat naléhavou tohou po temném světě neznámého a neurčitého.

Usiloval o sugestivnost.

Maloval krajiny, podobizny, zátiší i figurální kompozice.

Dle jeho názoru umění není v realitě viděného ale cítěného.

Patřil ze všech postimpresionistických malířů k nejliterárnějším.

Barvu využívá a od 90. let září magickým kouzlem.

Arnold Böcklin

švýcarský malíř pod vlivem německého nazarénského akademismu.

Alegorické obrazy, barvy mají symbolický význam, užívá nadpřirozené nebo divadelní osvětlení.

Rád maloval moře, mořské bohy a víly

Víla u moře

Triton a Nereida

James Ensor

belgičan

učil se u akvarelistů

Byl členem skupiny Les Vingt.

“tmavé období”
interiéry a podobizny ve slabém osvětlení
“světlé období”
maluje fantaskní kompozice s maskami

jasné, expresivní barvy.

Miloval masky, měl dojem že vše je jiné než se jeví (tento motiv od něj přejal i Emil Nolde).

Jeho nejslavnější díla jsou plná kostlivců a masek

Pokušení sv. Antonína

Masky a smrt

Zápas kostlivců kolem oběšence

rád maloval výjevy z Kristova života

Vjezd Krista do Bruselu

Přední malíř secesního symbolismu, svým koloritem značně ovlivnil expresionisty, svou hrůznou fantasií surrealisty.

Skupina Nabis

Nabi znamená prorok (hebrejsky a arabsky).

Užívali vlastní slova a nazývali se učedníci.

Byli pod vlivem Gaugaina, vůdce byl Paul Serusiér.

Pierre Bonnard

odmítal nábožensko-mystický směr skupiny

spíše se zajímal o barvu a dekorativnost

intimní výjevy - motivy z měšťanských interiérů, ženy u toalety

Maurice Denis

obdivoval symbolistické básníky a Gaugaina, od něhož přebral techniku cloisonné

Vynikl hlavně jako teoretik, definuje myšlenku že obraz je v první řadě plocha pokrytá barvami uspořádanými podle určitého řádu a teprve poté zpodobnění nějakého motivu.

Obdivoval Piera della Francescu a Fra Angelica.

Od 90.let se věnoval převážně náboženské malbě a výzdobě kostelů.
divadlo na Champs-Elysées

palác Společnosti národů v Ženevě

Ferdinand Hodler

Noc
ležící lidi pod dekami

Symbolismus v Česku

Jan Preisler

pohádkové touhy, melancholické nálady, erotické smutky, osudová traumata

Jaro
bolestný pocit vykořenění, který přinesl moderní individualismus

touha po splynutí s přírodou

nostalgie nad uplývajícím časem

i očekávání nových životních sil.

Maxmilián Pirner

Potok

V rozkvětu