8. Konstruktivní tendence

[z vypracovaných otázek, plus něco málo z Wikipedie (en) a Červené / Růžové Taschen]

Op-art

Vzory:

 • Seurat – teorie skládání barev v oku
 • Delaunay – teorie “simultánních kontrastů” – statické a dynamické formy
 • Josef Albers – čtverec, jemný barevný rozdíl

zpochybňují pozorovatelskou zkušenost

Victor Vasarely

Vega
vypouklé tečky

Bridget Riley

Proudění
bílé a černé vlnky

Jesus Rafael Soto

Velká vibrující panoramatická zeď

Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV), 1960–1968

eleven artists who picked up on Victor Vasarely’s concept that the sole artist was outdated

kinetické umění a op-art

Une Journée dans la rue
diváci na ulici mají dělat různé kinetické aktivity
 • having them walk on uneven blocks of wood
 • experience a distorted world by wearing elaborate distorting spectacles

Francois Morellet

Od žluté k fialové
do jisté míry konceptuální
Sphere - Matter, 1962
koule z kovových tyček v pravidelné mřížce

Sověti

Tatlin, Lissický, Rodčenko

budování nové komunistické společnosti

Revoluce potřebuje moderní průmysl spíše než umění – neestétství, účelný design.

Na západě se jim blíží Moholo-Nagy, Hannes Meyer a Karel Teige – akceptují utopický obsah.


Český neokonstruktivismus

Skupina Křižovatka, 1963

První výstava v 1964 ve Špálově galerii v Praze – opozice Výstavě D v Nové Síni (informel).

 • Jiří Kolář – iniciátor
 • Běla Kolářová
 • Vladimír Burda
 • Richard Fremund
 • Karel Malich
 • Pavla Mautnerová
 • Zdeněk Sýkora
 • Vladislav Mirvald

snaží se postavit sentimentu a přemíře subjektivity principy konstruktivního pořádku, proporce a čísla

Jiří Kolář

básník a překladatel.

Básně ticha
Na konci 50.let dochází k rozkladu poezie a vytváření typografie.

Ve výtvarném umění se věnoval koláži a asambláži – útržky různých písem a hlavně reprodukcí slavných děl.

Byl experimentátor – čerpal z dadaismu, informelu a konstruktivismu.

Roláž, chiasmáž, muchláž, zmizáž, destruované, nalezené a hloubkové básně.

Autor sám vše nazývá evidentní poezií, ale jde spíše o výtvarná díla.

Byl člen Skupiny 42, Křižovatky a UB. Jeden z nejpodnětnějších tvůrcu v Čechách.

Zdeněk Sýkora

studoval na Pedagogické fakultě.

Od krajin dochází až ke strukturám elementů a začíná organizovat plochu obrazu do podoby rastru, pole z variovaných prvků.

Používal počítače k dosažení přesného výsledku.

V konkretismu ho zajímaly makrostruktury a poté linie.

Karel Malich

Studoval také na Pedagogické fakultě a na AVU.

Na konci padesátých letech se vymaňuje z vazby na skutečnost a r. 1962 maluje čistě abstraktní tempery.

Poté přechází od koláží krajin k abstraktním reliéfům a prostorovým plastikám.

Kolem r. 1970 začíná po lineárních kresbách tvořit drátěnné modely.

Radoslav Kratina

Vladislav Mirvald

Běla Kolářová

Vizuální poezie a Lettrismus

 • Josef Hiršal
 • Bohumila Grögrová
 • Václav Havel

Výstava Nová citlivost, 1968

rozchod s organickou přírodou a nástup “nové přírody”

“svět, který byl předmětem odporu romantiků je dnes opět přijímán jako pozitivní zkušenost”

“znovu se aktualizuje pojem naděje a důvěry ve smysl existence”

Křižovatka + 29 hostů:

 • vizuální poezie: Hiršál, Grogerová, Honys, Valoch, Burda, Mirvald
 • konkretisté: Radoslav Kratina, Jan Kubíček, Jiří Hilmar
Hugo Demartini – Demonstrace v prostoru
vyhození tyček do vzduchu

Stanislav Kolíbal

Alena Kučerová

Konkretismus

směr nefigurativní malby, která stojí v opozici proti abstrakci

poprvé tento pojem užívá Hans Arp a později ho definuje Theo van Doesburg v Manifestu konkrétního umění (1930 Paříž)

Odlišuje konkrétní umění od abstraktního, staví do protikladu přírodní formu (z které vychází abstraktní umění), proti čisté duchovní formě konkrétního umění.

po válce Max Bill definuje konkrét jako skutečný hmatatelný předmět a konkreci jako zhmotnění něčeho co předtím nebylo hmatatelně k dispoziciučinit viditelným abstraktní ideu.

Bill také důrazně odlišuje konkrétní umění od konstruktivismu – je to jeden z jeho projevů, ale může nabývat i ageometrických a amorfních tvarů.

Klub Konkretistů, 1968

zakládá Arsen Pohribný

 • Hilmar
 • Rajlich
 • Kratina

Posunují význam však blíže k civilizačnímu optimismu – nové stvoření předmětu estetické fascinaci