Strategie: Nenarušovat realitu

Vše, co jsem kdy udělal,
se stalo součástí skutečnosti.

Od teď, když se někomu představuji, lžu.