teoretická část

pozorování

proudy ve společnosti, kt. chtějí měnit

osobní, politické, umělecké

nedělám v tom velký rozdíl

balíček

společnost přijímá zahrnuje

liberálně demokratická vs represivní společnost

osobní, jedinci, ostrůvky změny

záznam, paměť, panopticon, mass surveillance

autocenzura, co když objeví zaměstnavatel

politika

rozmělňovány, soukolí demokracie

okrajová témata přijímána

děkujeme za názor, konstruktivní kritiku, moc si vážíme...

něco odmítáno -- právem rasismus, neprávem anarchismus

umění

pop-kultura, Shia LaBeouf, Jay-Z, reklama, youtube

obohacení jazyka masové kultury

ale přejímání formálních znaků

plnění starým nebo banálním obsahem

komodifikace

z vysokého nízkým je podobné

ale mně jde víc o novost a podvratnost, kt. může být vysoká i nízká

jak se k tomu postavit

  • jako by nic
  • vzdát, nový jazyk

nic moc, pachuť

já navrhuju se nevzdat a v rámci existujícího jazyka komunikovat tak, aby to nešlo zahrnout, komodifikovat

experimenty

postavil jsem strategie, kt. jdou proti zahrnování

nabízím k volnému použití

vymyslel realizace

vědeckost -- hypotéza, ověření

nedělám nárok -- nedefinuji termíny a věty

zhodnocení je na divákovi

forma

co nejstandardní, nejjednoduchá

v rámci možností co nejméně estetická

protože jednak mě estetika nefascinuje

a protože chci dokázat, že nemateriálnost je funkční

samotný akt ukazování, vybírání, řazení, řezu dokáže nést dostatečné množství informací

fluxus, 60s

lee lozano -- vymazání z uměleckého světa

volně kenneth goldsmith, tino sehgal, semestr u artura zmijewského

standardnost je nasednutí do širšího společenského trendu

online publikování, normcore

vypořádání s uměleckým prostředím

otevření nových možností pro další práci

spíš než shrnutí dosud nabytých dovedností

hodnocení vedoucího pedagoga

děkuji

sebrané komentáře

systematičnost, pečlivost

humor, drzost, angažovanost

provokování v mezích zákona

Jaroslav Hašek

strohá ale estetická instalace

v tom Vaněk a Skála ovlivnil

byl bych schopnej tisknout na A4 a lepit oboustrankou

bych se zbytečně podkopal

poetičnost

trapnost -- nepatřičné odhalení, vyřčení v diskusi nečeho, co nikoho nezajímá

fragmentálnost, poprvé promyšlený celek

prozkoumat formu plakátu

text

rozvést politicko-společenské nastavení vůči popkultuře

závěr useknutý

oponentský posudek

děkuji

výběr strategií, klíč

pokrývám většinu procesu vzniku, vývinu zásahu

vstupní pozice

zdiskreditovat a vymazat -- zpochybnění vybudované role, cv

co jsem nezamýšlel -- opuštění vlastního myšlení

co už proběhlo -- rozostření autorství

obsah sdělení

totéž znovu -- nabádání k recyklaci

předat reklamě -- vzdání se forem vyjadřování ve prospěch hlavního proudu (reklamy)

nezamýšlel -- opuštění vlastních témat

vyjadřovací prostřdky, forma

co už proběhlo -- existující materiál

nenarušovat -- vše opustit

nejasný rozsah -- těžko uchopitelné zásahy

komodifikovatelnost, distribuce

neprodejný -- ekonomický trh s novostí

nenarušovat -- možnost nedělat nic

nejasný rozsah -- nabízet zajíce v pytli?

jedinečnost, vše už bylo uděláno (posmoderna)

totéž znovu, co už proběhlo, nenarušovat

ukazování, umístění do kontextu

totéž znovu, co už proběhlo -- navíc jestli samotný čas by nemohl být vyjadřovacím prostředkem

strategie pokrývají překrýváním

chyby, logické nesrovnalosti

podstatná součást

co jsem nezamýšlel

upozorňuji přímo

předat reklamě

katarze příběhu

vše je ztraceno, vše lze použít v reklamě (příkladný projev zahrnování)

se lží, s paradoxy

(lež teda skrytá, možná chyba, paradox vypíchnutý)

vybízím k ověření opětovným čtením

přehodnocení

neúspěch v každé realizaci

diskreditující je, co zde není

protimluv smíte ukrást

paradox nedělám nic, i když dělám mnoho

nakonec spíš utvrzení toho, proti čemu jsem se vymezoval

změna je nemožná

fungování mimo společnost je nemožné

přiznávám i nechuť tak pracovat a že je to neefektivní

právě společnost mi umožnila realizovat strategie

všechny až na co už proběhlo a předat reklamě

romantismus

to je i odpověď na něj

strategie nabízí jako platnou možnost

realizace ukazují limity takového přístupu

hra, make-believe, fikčnost dokumentace

dávám za pravdu oponentovi

společnost je herní pole

mohu vybrat pozici -- real. diskreditace, vymazat se

z pole beru, co se mi hodí -- real. co už proběhlo, totéž znovu

moje pravidla, přesouvat lidi jak kameny -- ovlivňuji ostatní, lžu, nabádám ke krádeži, označuji za pouhé umění

vše je k dispozici znovu, znovu a jinak

ještě skoro nic nebylo uděláno

ale zároveň možná zas tak moc udělat nelze -- zpět k chybám

klam

diváka ale nechci klamat, uvádět v omyl, být nelidský

vážnost zpochybňuju paradoxy jako lžu--nelžu

přiznávám, že spíš sleduji reakce na pošťuchování

nechci lámat

např. jsem se nevymazal, jen prověřoval

hrdinské gesto nehledal

reakce "podívejte se, co všechno pro umění udělal" by značila laciné dílo

takže to [velké gesto] je i odpověď, proč jsem nepodal přesvědčivé důkazy o real.

doufám že přiznání zřejmé

chyb, paradoxů, hry

že ne že jsem si vymyslel na poslední chvíli jako obhajobu

záchrana

tautologické vypořádání s jakýmkoli zpochybněním

snad přes samozpochybnění v práci stále přesvědčivé a vážné

ale že oponent neviděl jako přesvědčivé, je moje chyba, problém zprostředkování

(malovat křivě aby bylo křivé)

modernismus

hlásím k novosti a subversi

navíc

úplné přijetí současnosti

současných výrazových prostředků

formování, co je aktuální -- co má potenciál věci tady a teď měnit

reflexe sociálně-kritického modernistického snažení

shrnutí celé práce:

nezačlenění mít na paměti, pokoušet se

podařilo se mi ale dokázat, že to je sisyfovská práce

snad aspoň oklikou přes strat. a real. poukázal na inkluz. tendence společ.

nejsou tak očiviné -- tedy hodné opětovného konstatování

další otázky

obecně

je osobní, umění, politika totéž?

dá se s tím stejně pracovat, propojovat, inspirovat se

proč forma předpisu, návodu?

není to příliš restriktivní a manipulativní způsob, jak někomu něco doporučit

připravím pro vás

riziko že božské, proto se zpochyňuju

proč neudělal?

velké gesto

pojmenovat strategii / problém

navrhnout nebo udělat jednoduché řešení

představit myšlenkový pochod

dost silné

nechtěl přehlušit

nabízení ostatním

nenárokuju jediný řešení

proč ne lepší dokumentace?

nepřehlušit strategii -- nezkomplikovat

jen to podstatné -- minimalismus

prostředky obyčejných lidí

kritizuju estetismus

text fascinující sám o sobě (dostatečně)

signifikace média

proč defenzivní?

zdá se, protože začínám od problémů

konstruktivní

nic nebylo vymyšleno

pestrá paleta mezi obrana, útok, směs

respekt k soupeři, akceptování

proč ne víc vědecky?

chci ponechat prostor trapnosti, neúspěchu

jak vím, jestli fungujou? neměl jsem říct závěr?

chci ponechat prostor trapnosti, neúspěchu

distribuce

zatim nevidim problém

internet je demokratickej

řešim

intimní vs veřejný způsob

plakáty agitační, návodné

ordinační hodiny, čtení

60s, překonaný, vyřešený

přemíra nízkého

přijímání i publikování

youtube

aplikování uměl. měřítek

pokročilejší demokracie

pokročilejší bohatství

teď naše 60s kvůli 89

surveillance aktuální

60s v Čechách

jiná politická situace

ovlivňuji

oslava manipulace?

ne, naopak, oslava svobodného rozhodnutí ostatních s tím jakkoli naložit

proč se já nenechám přesvědčovat?

dopad by byl jasný

vymazat

proč neudělal?

zjistil že nejde

stejně skončil u toho důvodů, proč nejde

možná nechtěl, když se dozvěděl, proč by nesmazali

nechtěl přemlouvat

proč nevymazal jejich?

"smazal jsem všechny fotky, na kterých někdo je?"

co by to říkalo?

něčím mě to láká

soukromí z opačné strany

ukrást

virálně se šíří

jediný způsob neprodejnosti?

pokud se kupec domluví s kupujícím, vždy lze prodat

šel po tom, kdy se nedomluvili

nevyšlo, protože vytvářím domluvu

ale aspoň neekonomickou

přemýšlel nad negativní hodnotou

nebo dílo lákající k ukradení

prozkoumám

nemůže pak prodat?

viz virální

reprodukovatelné -- nechal by ukrást file?

jo

prozkoumám

diskreditovat

pevné pouto začlenění (ke společnosti)

exemplární příklad

přetrhnout pouto, odzbrojit

být mimo startovací bod nadhledu -- kritiky

příležitost projevit trapnost

mizení podobné -- dvě protichůdné strat. vedou k podobné svobodě

katolická zpověď? sebe vylepšení?

veřejně

neodvolávám k vyšší moci

přítomný čas, neskrývám za minulost

pracuji stejně jako ten, kdo by mě měl diskreditovat -- srovnávám se současným já, jediné viditelné

obrana, pojistka?

ne, spoustu neřekli a to přiznávám

proč nezveřejnil všechny?

mluvím o paměti ne tajemstvích

většina lidí nic neřekne, takže falešně očistí

přiznávám, že chybí

mluvím o paměti ne tajemstvích

jak souvisí s uměním?

nemluvím skoro nikde o umění

přes bytí mimo a zahrnování

co moje kompro na ostatní?

souhlasím, že bych měl smazat

a vytvořit návod, hnutí, jak se vzpomínkami zacházet

co už proběhlo

bylo zahrnuto

nemůžu vytáhnout zpět, ale můžu obměnit

tím naruším, jak to bylo zahrnuto

že bylo umění a znovu je umění ukazuje limity

totéž znovu

ukazování

narušení chodu

jedinečnost, komodifikovatelnost

proč banální -- neměl jsem tím něco sdělit?

základní politickej akt

politcké možnosti

nenarušovat

fikce jde proti zahrnutí

jen ta co ještě nemá pravdivostní hodnotu

předat reklamě

proč se vzdát?

budem muset koexistovat

nezamýšlel

proč prázdné?

proč ne moje vlastní?

otázky na komisi

některá strat. nebo real. dotýká?

přemýšlí nad svojí prací ve vztahu ke komodifikovatelnosti?

hledají nové výrazové prostředky?

přemýšleli nad minimem prostředků?

co bych měl dělat dál?