2. Starověké civilizace Mezopotamie a Egypta

[z vypracovaných otázek]

 • Afrika – Nil
 • Mezopotámie – Eugrat a Tigris
 • Indie – Ganga
 • Čína – Jang-c-tiang, Chuang-che

Egypt

mastaba – nízký komolý jehlan s hrobkou pod zemí

Džosérova stupňová pyramida v Sakkaře

Chufevova pyramida v Gize

Skalní chrám Abu Simbel

Chrám bohyně Hapšapsowet v Dér el Bahrí

Portréty Nefertiti – sochař Thutmós

Mezopotámie

klínové písmo

 • epocha summerská
 • epocha semitská
 • epocha akkadská

Ur, Uruk, Eridu

zikkurat

Babylon

Babylonská věž – 7stupňový zikkurat

Semiradniny zahrady

Ištařina brána – zrekonstruována v Berlíně

zlatotepecké práce

Indie

brahmanství, hinduismus, buddhismus

vyspělá města z 3. a 2. tis. BC – kanalizace apod.

 • Harapa
 • Mohendžo-daro

stupa – polokulová hromada s ostatky

 • Sánčí
 • Bhárhut

skalní svatyně v Adžantě a Elóře

Čína

město Ao (An-jang)

pagody

kovolitectví

keramika, porcelán

konfucianismus

vynález papíru

Čínská zeď

kaligrafie

pohřební komory dynastie Chan – velký rozmach v té době

Kréta

bohatí, obchodní vztahy s Egyptem

staré paláce (2000–1700 BC)

Knossos – zničen zemětřesením a pak dobyt Mykéňany

další paláce:

 • Faistos
 • Hagia Triada
 • Malli
 • Zakros

rozšiřující se dřevěné sloupy, talířová hlavice

nástěnné malby s býky delfíny, koroptvemi apod.

Mykény

16–12. st. BC

strohé a mohutné budovy, přesný tvar, monumentalita

kolem 1000 BC dobyto kmeny řeckými z Evropy – Dórové

Heinrich Schlieman

Lví Brána

hrobky

masky


Egypt [2]

[z Gombricha]

Autoritářský režim, tisíce otroků.

Král byl božským tvorem.

(Menes – první faraon, sjednotitel dolního a horního Egypta)

Smrt

Tělo musí být zachováno.

Ka
Jedna z pěti částí duše.

Životní esence, kterou je třeba zachovat – proto bylo v hrobkách jídlo a zaklínadla pomáhající v při cestě na onen svět.

“Jestliže bude zachována také podoba krále, bude dvojnásob jisté, že bude věčně žít.”

Egyptský výraz pro sochaře byl “ten kdo uržuje při životě.”

sochy hlav, které které se dávaly do hrobek ke skutečné mumii
jednoduché, oprostěné od detailů

Pravidla, egyptský sloh

úplnnost – ukázat vše, co je podstatné

zobrazovat z nejtypičtějšího zorného úhlu

Hieroglyfy přesně informují o životě panovníka.

přesné zobrazení detailů v příroděptáčci

Achnaton

civilnější obrazy

Následník Tutanchamón

Hrobka objevena 1922.

Tutanchamón a jeho manželka
domácká idyla

Uvolnění již za jeho vlády skončilo.

Mezopotámie

[z Gombricha]

Budovy z pálených cihel. Kámen se musel dovážet.

Dochovalo se málo děl.

Summerové
města Ur, Uruk, Eridu

Epos o Gilgamešovi

písmo

harfa zdobená mytickými zvířaty

smysl pro symetrii a přesnost

památníky na oslavu vítězství, později obrazové kroniky
propaganda

Egyptské metody, ale méně upravené, méně strohé, více filmové.

Možná měli pocit, že zobrazením zničených nepřátel nemohou tito znovu povstat.