6. Vrcholně středověká epocha evropské gotické kultury

Gotika

[z vypracovaných otázek]

první moderní národní státy – Anglie, Francie

stoupá význam měšťanstva

Architektura

Francie

Katedrály
Remeš

Amiens

Beauvais

Notre-Dame

Opevnění
Carcassonne

Mont-Saint-Michel

Anglie

Gloucester

Ely

Exeter

York

Lincoln

Německo

Štrasburk

Kolín nad Rýnem

Itálie a Španělsko

Katedrály stavěli cizinci.

Milán

Sevilla

Palma de Mallorca v Barceloně

Gerona

Sochařství

královský portál v Chartres

portál katedrály v Remeši

Německo
Bamberg

Štrasburk

Naumburg

Claus Sluter – Mojžíšova studna, Dijon

Itálie
Niccolo Pisano – kazatelna baptisteria v Pise

Giovanni Pisano – kazatelna v Sieně

Andrea Pisano – dveře pro baptisterium ve Florencii

Malířství

Giotto di Bondone
fresky v kostele v Assisi

fresky v kapli Arena v Padově

Jean Bondol – tapisérie, Angers

Jan van Eyck

Rogier van der Weyden

Hugo van der Goes

Hieronymus Bosch


Gotika 13. st.

[z Gombricha]

Zrodila se v severní francii.

Pokud všechno tíhu nesou pilíře a žebra, potom je ostatní výplň zbytečná.
Místo zdí se mohou dát okna.

skleník – kámen a sklo

lomený oblouk – Umožňuje stavět vyšší klenby.

opěrné oblouky a opěrné pilíře

Katedrály

kostel patřící biskupu, katedra = biskupský trůn

málokdy dokončeny podle původního záměru

Vyvolávají dojem malosti člověka.
Poskytují “pohled do jiného světa” místo “ochrany před zlem” románských staveb.

katedrála Notre-Dame (Paříž, 1250)

__katedrála Saine-Chapelle (Paříž, 1250)

katedrála v Amiens – Robert de Luzarches (1247)

Sochy

katedrála v Chartres – Melchisedek, Abrahám a Mojžíš, z portálu severní příčné lodi (1194)
Postavy jsou označeny svými symboly.

A nejsou zasazené do architektonického rámce jako v Arles, ale zdá se, že se pohybují a dívají na sebe.

katedrála ve Štrasburku – Smrt Panny Marie, z portálu jižní příčné lodi (1230)
symetrie podobně jako v Arles, postavy umístěné do oblouku

Postavy mají život, výrazzármutek v obličejích a gestech.

Sledují problémy znázornění podobně jako v Řecku – záhyby drapérie.

Všechny metody a pomůcky jsou pouhým prostředkem, jak vyprávě biblické příběhy dojímavějí a přesvědčivěji.

katedrála v Naumburku – zakladatelé Ekkehart a Úta (1260)
portréty skutečných rytířů té doby

Iluminace

vyjádření hlubokého citu postav

Kladení krista do hrobu – žaltář z Bonmontu (1300)
postavy rozmístěné do pravidelného obrazce

Umělci se učili malovat jednotlivé prvky obrazu, nikdy si nedostali k tomu, že by malovali něco, co neznali.

Portréty neexistovaly – pokud se znázorňoval konkrétní panovník, namalovali konvenční postavu s patřičnými insigniemi a napsali na obraz jeho jméno.

Zobrazení přírody

výjimky

Matthew Paris – Slon a jeho hlídač (1255)
Snaha zachytit správně proporce je důkazem, že o proporcích se vědělo, jen jim nebyl na jiných obrazech přikládán význam.

Itálie

Až v druhé pol. 13. st. se tam dostává gotika.

Sochařství

Nicola Pisano – Zvěstování, Narození a pastýři, kazatelna v baptisteriu v Pise (1260)
Kombinuje různé příběhy do jednoho rámu.

radost z pozorování – koza, která se kopítkem škrábe na hlavě

Malířství

Italští malíři reagují ještě pomaleji. Jsou blíže Byzanci – kostely se ve 13. st. ještě zdobí mozaikami.

Iluze reality je v malbě obtížnější než v soše, protože je třeba pracovat s iluzí prostoru.

Překročení bariéry mezi sochařstvím a malířstvím umožnilo právě byzantské umění, které zachovalo řeckou tradici.

Giotto di Bondone (1266–1337)

Florencie, první slavný umělec známý jménem

fresky, “fresco” = čerstvý

Víra – nástěnná malba v Capelle dell’Arena, Padova (1306)
Iluze hloubky na rovném povrchu. Iluze, že se biblické příběhy odehrávají přímo před námi.
Oplakávání Krista – nástěnná malba v Capelle dell’Arena, Padova (1306)
skutečná událost, ne kombinace více příběhů do jednoho jako v Bonmontu

jasné vzdálenost mezi postavami

Již není třeba zobrazovat postavu z nejjasnějšího úhlu, zármutek cítíme i z postav, které vidíme jen částečně.


Pozdní gotika, 14. st.

[z Gombricha]

města, přepych

vytříbenost raději než velikost

(Geoffrey Chaucer)

Architektura

ozdobené domy

katedrála v Exeteru (1400)
ozdobené západní okno

světské budovy – radnice, cechovní domy, koleje, paláce, mosty, městské brány

dóžecí palác v Benátkách (1309)

Sochařství

menší práce z drahých kovů nebo slonoviny

Madona s dítětem věnovaná Janě z Evreux (Francie, 1339)
stříbrná socha

typické prohnutí těla Madony, křivka tvaru S

Malířství

iluminované rukopisy s jemnými detaily

Žaltář královny Marie – Kristus v chrámu; skupina sokolníků (Anglie, 1310)
všechny obličeje podle jedné předlohy

Dole kresba honu, kde sokol chytil kachnu – pozorování skutečného života. V průběhu 14. st. se půvabné vyprávění a pozorování propojí.

Giotto vlivný i za Alpami.

Siena

Duccio – mistr Giottovy generace

Simone Martini a Lippo Memmi (1285–1344 resp. 1347)
žáci Duccia

/__Zvěstování__ (Siena, 1333)

: jemné tvary a lyrická nálada podobně jako Francouzi a Angličané v té době

: Dobré rozmístění postav v obraze, aniž by ignorovali proporce.

: Giottův vliv – realistická váza a kniha

(Dante Alighieri) (Petrarka – Sonety Lauře) (Papežské schizma, Avignon) (Lucemburkové)

/__Petr Parléř – vlastní podobizna__ (katedrála sv. Víta, 1386)
možná první autoportrét

Mezinárodní sloh

putování umělců, cizí se nezavrhovalo, porozumění

Wiltonský dyptich – tři svatí svěřují Richarda II. do Ježíškovy ochrany – francouzský mistr (Anglie, 1400)
vlastní podoba donátora

perspektivní zkratka

radost z přírody – květinky

Umělci mezinárodního stylu uplatňovali sílu pozorování a radost z jemných a krásných věcí při zachycování světa.

Kalendáře

__Jean a Paul z Limburka – Květen, stránka z Přebohatých hodinek, pro vévodu z Berry (Anglie, 1400)
zachycuje prostor

iluze reality pomocí pečlivé pozornosti detailům

symbolické stromy

Nové znalosti přírody vůbec nemusí být v rozporu s náboženským námětem.

umělci skicují přírodu

Dijon

Claus Sluter (1380–1400)

Mojžíšova studna v Dijonu – Claus Sluter (1402)
skupina proroků

Nestojí jen tak, ale meditují o nastávajících tragédiích.

Evropa

Jan van Eyck (1390–1441)

Nizozemí (dnes Belgie)

oltář v Gentu – Spravedliví soudci a rytíři Kristovi (Gent, 1432)
navazuje na mezinárodní sloh, ale přesné detaily vedou ke konkrétní krajině

vynalezl olejomalbu

svatba Arnolfiniových (1434)
pozorovatelzrcadlo na zdi, nad ním podepsán, čímž říká “Já jsem tam byl”

skutečnost, jak se jeví oku

Conrad Witz (1400–1446)

Zázračný úlovek ryb na jeden zátah – Ženevský oltář (Ženeva, 1444)
skutečné jezero a skuteční rybáři – jedni z nás

Pozdní gotika na severu, 15. st.

[z Gombricha]

Architektura

Záliba v ornamentu jde ještě dál než ve vrcholné gotice (viz okno v Exeteru).

Justiční palác v Rouen (Francie, 1482)
plaménkový sloh
King’s College Chapel, Cambridge (1446)
vějířová klenba, perpendikulární sloh

Malířství

Stefan Lochner – Madona s růžovým keřem
jeviště
Tavernier – Dedikační stránka Vítězství Karla Velikého (1460)
hlavní motiv v otevřené místnost, zbytek příběh ze soudobého života
Jean Fouquet – Melun Diptych, donátor Estienne (1450)
světlo

textura látek

Rogier van der Weyden [rochier fan der víden] – Snímání z kříže (Nizozemí, 1435)
divadelní živý obraz pouze asi s metrem hloubky
Hugo van der Goes [hicho fan der chus]– Smrt Panny Marie, oltář v Bruggách (Belgie, 1480)
rozdílné reakce jednotlivých apoštolů

skutečná scéna

Sochařství

Veit Stoss – Oltář kostela Panny Marie v Krakově (1489)
vyřezaný oltář

mnoho scén

Grafika

Vynález knihtisku

Gutenberg, 1447

dřevořezy pro obrázková kázání

Martin Schongauer – Svatá noc, rytina (1475)
mědiryt

zřícenina rámuje kompozici, tvoří zajímavé momenty a umožňuje zadním postavám vstupovat do děje

Schongauer žil v Colmaru.