11. Hlavní proudy západoevropského baroka 17. století

Baroko ve Francii

[z vypracovaných otázek]

odmítli italské prohnuté zdi

monumentální, ale přiměřené stavby

Jules Hardouin-Mansart – Zámek ve Versailles

Nicolas Poussin

Claude Lorrain

Baroko ve Španělsku

[z vypracovaných otázek]

__Fernando de Casas y Novoa – katedrála v Santiago de Compostela

Velazquez

Francesco Goya – Caprichos

Francesco Goya – Hrůzy války

Francesco Goya – Dům hluchého, pomalované stěny jeho domku

Baroko v Nizozemsku

[z vypracovaných otázek]

Vlámské

katolíci

Rubens – portréty

Rubens – Umučení sv. Tomáše pro kostel sv. Tomáše na Malé Straně

Holandské

protestanti

Frans Hals – portréty

Rembrandt van Rijn – Noční hlídka

Krajináři

Jan van Goyen

Jacob Ruisdael

Zátiší

Pieter Claesz a Willem Claesz Heda

Willem Kalf

###

Jan Vermeer van Delft – Ateliér

Jan Vermeer van Delft – Hodina hudby

Jan Vermeer van Delft – Dívka s perlou


Holandsko, 17. st.

[z Gombricha]

Jižní Nizozemí (Belgie) zůstalo katolické, ale sever byl protestantský.

/Radnice v Amsterdamu
jednoduchost a střídmost
Frans Hals – Pieter van der Broecke, 1633
zachytit model v typické chvíli, okamžik

malíři specializující se na konkrétní témata

objevili krásu nebe (mraků)

Simon de Vlieger – Holandská válečná loď a dvě další lodě v bríze, 1645

/Jan van Goyen – Větrný mlín u řeky, 1642

Rembrandt van Rijn rejn

Leiden, Amsterdam, kariéra jako portrétista, dluhy

proniká do srdce postav, dokáže se do nich vcítit

šerosvit

Vlastní podobizna

Amsterdamský patricij Jan Six
nepropracovaná rukavice

Usmíření Davida s Absolonem

Kristup při kázání, lept

Běžný život

/Jan Steen [stén] – Oslava křtin
veselý, běžný život jako Bruegel

vlastnil hospodu

Krajiny

/Jacob van Ruisdael – Tůň obklopená stromy
city a nálady umělce odrážející se v přírodě

Zátiší

nevědomky ukazují, že motiv je mnohem méně důležitý, než se myslelo

/Willem Kalf – Zátiší s rohem cechu lučištníků sv. Šebestiána, humrem a sklenicemi

Jan Vermeer van Delft

jednoduché postavy, typicky holandský dům, nic důležitého

Služka v Kuchyni, 1660
textura, barva, tvary

rozmazané okraje předmětů


Vrcholné baroko ve Francii, Německu a Rakousku, 17. a 18. st.

[z Gombricha]

Architektura

Zámek ve Versailles – Louis Levau a J. Hardowin Mansard, 1685
barokní detaily rozbíjí dlouhé stěny
Lukáš Hildebrandt – Belvedere, Vídeň, 1724
fantastická výzdoba

Schodiště zámku v Pommersfelden, Hildebrandt, dostavěl Dientzenhofer, 1714

Klášter v Melku nad Dunajem
v interiéru žádná zdrženlivost, Borromini a Bernini by takto daleko nešli

oblaka, andělé, všechno se pohybuje a tančí

Malířství

výzdoba zámků

Antoine Watteau – Slavnost v Parku, 1718
okázalá společenská zábava dvorní společnosti

smutná krása

první malíř rokoka