13. Barok v Čechách a na Moravě

[z vypracovaných otázek]

Politická situace

po porážce na Bílé hoře popraveno 27 pánů – jejich statky zabaveny

Obnovené zřízení zemské, 1627
nová ústava
duchovenstvo nejpřednější, měšťanctvo jediný hlas.

úředníci přísahali poslušnost králi

germanizace – úředním jazykem Němčina

_království se prohlásilo u Habsburků za dědičné a katolictví za jediné přípustné

za třicetileté války zahynula jedna třetina obyvatelstva

válka s Turky – Leopold I

protireformace

založena nová biskupstí v Litoměřicích a Hradci Králové

Fridrich II zrušením české dvorské kanceláře ve Vídni (1749) porušil samostatnost českých zemí a vytvořil počátek rakousko-uherského dualismu.

Barok v Čechách a na Moravě

 • rané – 17 st.
 • vrcholné – 1700–1740
 • pozdní – po 1740, současně s rokokem a klasicismem

Architektura

Předjímající barok

Vlašská kaple, Klementinum, 1618

Giovanni Maria Filippi – Kostel Panny Marie Vítězné (Jezulátko), Malá Strana, 1613

Ranný barok

Za třicetileté války si staví paláce šlechtičtí zbohatlíci

Andrea Spezza – Valdštejnský palác na Malé Straně, 1623–1630
manýristický s barokními atributy

Francesco Carrati – Palác Václava Michna (dnes Tyršův dům), nedokončeno

Carlo Lurago – Klementinum (jezuitská kolej), 1653–1660
Dostavěl František Maxmilián Kaňka.

František Maxmilián Kaňka – Černínský palác, 1669–1692

Jean Baptiste Mathey

Uvedl do Čech:

 • typ zámku s ústředním hlavním sálem a pavilonové převýšení střední části
 • kostel na řeckém kříži s oválnou kupolí
 • klasicistní členění fasády (pilastry, lizény)

kostel sv. Františka Serfinského

Arcibiskupský palác

Toskánský palác

Letohrádek Trója

Kryštof Dientzenhofer

Uvedl do Čech:

 • myšlenky Guarinismu a radikálního iluzionistického baroka
 • střídání konkávních a konvexních linií
 • rytmické vlnění
 • perspektivní iluze

Měl funkci pevnostního stavitele v Praze a v Chebu.

Loreta

Průčelí a loď chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně

klášterní kostel sv. Markéty v Břevnově

Zámecká kaple ve Smiřicích

kostel sv. Kláry v Chebu

Giovanni Battista Alliprandi

Uvedl do Čech:

 • vídeňské podněty
 • konzolové polopatro s atikou

ovlivněn Erlachem a Matheyem

Lobkovický palác

Kaiserštejnský palác

Nejsvětější trojice v Kuksu, 1707

Giovanni Santini

Barokní gotika
Vytvořil tento specifický sloh českého baroka.

Staré církevní řády chtěly návaznost na gotiku – domácí tradice a starobylost.

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou (UNESCO)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory (UNESCO)

Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

Kolovratský palác, Malá Strana
s Braunem a Brokofem

Kostel v Křtinách, Morava

Kilián Ignác Dientzenhofer

vrchol radikálního baroku

V pozdním díle se přiklání k francouzskému klasicismu.

Studium ve Vídni, studijní cesty do Říma a do Paříže.

Pracoval pro benediktiny, jezuity, křižovníky s červenou hvězdou, augustiniány a voršilky.

v radikálních stavnách často vnějšek neodpovídá vnitřku

využíval terén a místní situace

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech

Kostel sv. Mikuláše na Starém Městě

Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně
dostavěl

Invalidovna

Anselmo Lurago

přechod k pozdnímu baroku a rokoku

Klasicistní přestavba Pražského hradu

Vídenští architekti

__Fisher z Erlachu – Clam-Gallasův palác v Praze

Hildebrandt – Kostel v Jablonném v Podještědí

Fischer z Erlachu - Zámek ve Valticích a Lednici

Sochařství

Jan Jiří Bendl

rané baroko

sochy v kostele sv. Salvátora

Jezdecká socha sv. Václava na Vyšehradě

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí (odstraněn 1918)

Matěj Václav Jackel

vrcholné baroko, Berniniho styl

s dílnou výzdoba pro pražské i venkovské kostely (Český Krumlov, Sedlec)

Tři sousoší pro Karlův most (sv. Anna)

Jan Brokof

bronzová socha svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě

Ferdinand Maxmilián Brokof

valérová barokní skulptura – měkké odstíny, nikoliv kontrast

Sochy na Karlově mostě
 • plastické zdůraznění objemů
 • realistické podání detailů
 • monumentální kompozice

Matyáš Bernard Braun

Tyrolan, studující v Benátkách, ve Florencii a Římě.

Sochy na Karlově mostě

Kuks – 24 Ctností a Neřestí, Betlém
Mecenáš Františka Antonína Šporka

Malířství

Karel Škréta

vedoucí osobnost raného baroka

Protestant – exulant. Cestoval po Itálii, přestoupil na katolictví a vrátil se do Čech, vysoudil si majetek zpátky.

syntéza benátkého kolorismu s římským caravaggismem, s vlámskými a klasicistními prvky

rané období:

Týnský chrám – oltář

Kostel sv. Prokopa – oltář

portréty

Pašijový cyklus pro sv. Mikuláše
10 obrazů

šerosvit, předjímá vrcholné baroko

Václav Hollar

exulant

královský kreslíř v Anglii

Ilustrace

Reprodukce

věrné pohledy na města

Petr Brandl

Historie Josefa Egyptského, Jindřichův Hradec

autoportréty

Jan Kupecký

Portréty

Václav Vavřinec Reiner

Gigantomachie, nad schodištěm Černínského paláce

Posledního soud v kopuli kostela sv. Františka z Assisi, Praha