3. Realismus

[z vypracovaných otázek]

Realismus

Malířství

Gustave Courbet

Honoré Daumier

karikaturista

kritické, sociálně zabarvené malby

Pradlena
v Národní galerii

Jean-Baptiste-Camille Corot

krajinář

Realismus v Českých zemích

[z vypracovaných otázek]

Architektura

Národní divadlo – Josef Zítek, Josef Schulz
Josef Václav Myslbek – sochy

Mikuláš Aleš a František Ženíšek – opona

Sochařství

Josef Václav Myslbek

Sousoší pro Palackého most

Pomník sv. Václava na Václavském náměstí

Malířství

Josef Navrátil

Horská krajina

Slepcův den

Ruiny hradu

nástěnné malby

Karel Purkyně

portréty a zátiší

Podobizna kováře Jecha

zátiší Sova sněžná

Josef Mařák

krajinomalba


Realismus, 19. st.

[z Gombricha]

průmyslová revoluce

Architektura

Nestačila ale funkční budova, bylo potřeba z ní udělat umění, proto byl pověřen architek, aby se postaral o fasádu například v gotickém slohu.

  • kostely se stavěly gotické
  • opery barokní
  • paláce a ministerstva renesanční
Parlament v Londýně – C. Barry a A. W. N. Pugin, 1835
Moderní Anglie spočívá na středověkých základech, proto by měla být budova gotická.

Barry učil celkový tvar, Pugin přidal gotické detaily.

Malířství

Umělec se může zcela svobodně rozhodnout, jakému typu umění se bude věnovat.

Rozkol mezi umělci, kteří se podvolovali konvencím a kteří tak nečinili.

Nová střední třída neměla tradici, zapomnělo se na se na řemesla, takže upadal vkus veřejnosti.

Programem některých bylo šokovat měšťáka.

Paříž

Jean-Auguste Dominique Ingres angr

žák Davida

absolutní přesnost v kresbě modelu

vznešenost, obdivoval Poussina a Raffaela

Žena v koupeli, 1808

Eugene Delacroix (1798–1863)

(první vlna revoluce)

v opozici k Ingrovi, revolucionář, neuznával akademie

Arabská fantazie, 1834
žádný jasný obrys, žádné modelování modelu, žádné vznešené téma

Chce, abychom se účastnili vzrušujícího okamžiku.

Francois Millet

Akademie žádaly vznešená témata, obyčejní lidé byli akceptováni jen v žánrových obrazech typu Jana Steena.

výjevy z obyčejného venkovského života – tedy žádná vznešená témata

Sběračky klasů, 1857
pevné postavy, rozvážný pohyb

Goustave Courbet (1819–1877)

(druhá vlna revoluce)

Pojmenoval hnutí svou výstavou Le Réalisme.

Nechtěl být ničím žákem, jen žákem přírody, zajímala ho pravda.

Odmítá jakékoliv snadné efekty.

Bonjour, Monsieur Courbet, 1854

Preraffaelité

Tvrdili, že se umění dostalo do zaběhnutých kolejí důsledkem následování Raffaelovo idealizování přírody.

Proto se chtějí vrátit před Raffaela.

touha po nevinnosti

slepá ulička

Dante Gabriel Rossetti – Ecce ancilla domini (Zvěstování), 1850