9. Kubismus

[z vypracovaných otázek, plus něco málo z Wikipedie (en) a Červené / Růžové Taschen]

 • negerské nebo též cezannovské období

 • analytický

 • syntetický

 • orfismus – poetizace kubistických tvarů barvou, která má připomínat hudbu

 • neoplasticismus – geometrická obstrakce

 • purismus – symbolem je stroj

odmítají subjektivitu, radikální zbavení smyslovosti

zjednodušení formy a barevnosti

vícepohledovost

Pablo Picasso

 • modré období – chudina, žebráci, matky, barva má symbolický význam. Modra - mystérium a smrt
 • růžové období – žánrové výjevy z cirkusů a music-hallů. Precizní kresba, dominuje růžová

Kafka o Picassovi: “Ve zkesleném obraze umění se skutečnost jeví nezkresleně.”

Avignonské slečny
student medicíny

sexuální téma – strach ze sexu, prvotní sexuální diference

všechny hledí na diváka

“afrikanismus” má diváka zarazit

Georges Braque

věc o sobě – myšlenka předmětu (Kanta)

optický klam má nahradit pravdivé vidění

Portugalec

Constantin Brancusi

rumunský sochař

Juan Gris

namalovaná koláž

Zátiší

Snídaně

Fernand Légere

Schodiště
postavy z kuželů
Proletářský Olymp
vzdálen kubismu

Robert Delaunay

barevná abstrakce

“simultánních kontrasty” – statické a dynamické formy

František Kupka

Katedrála

Amorfa


Český kubismus

Skupina výtvarných umělců

Založena po rozkolu ve spolku Mánes.

 • Emil Filla
 • Bohumil Kubišta
 • Vincenc Beneš
 • Antonín Procházka
 • Otto Gutfreund
 • Václav Špála
 • Otakar Kubín
 • Karel Čapek
 • František Langer (spisovatel)

Bohumil Kubišta

Kuřák

Epileptická žena

Emil Filla

všechny fáze Picassa a Braqua

kubistická zátiší

bílá zátiší

Architektura

Josef Gočár

navrhoval i nábytek

Dům u Černé matky boží

Pavel Janák

Fárův dům v Pelhřimově

Krematorium v Pardubicích

Palác Adria v Praze

Josef Chochol

kubistický dům na Vyšehradě